ОБРАЗОВАНИЕ ФИНАНСИ
Електронни учебници от FCG

Самообучавайте се безплатно в областта на финансите с разработените от нас електронни учебници:

Защо обучение по Интернет?

Ако времето не ви достига, а се нуждаете от достъп до знания и възможност за квалификация в областта на икономиката и финансите, ползвайте образователните програми в Интернет - на място и по време, удобни за вас.
Обучението в Интернет дава възможност да ползвате отделни модули или да преминете през целия учебник. При преминаване на цялата образователна програма ще имате право да се явите на изпит за получаване на сертификат за професионална квалификация от Института за следдипломна квалификация при УНСС София. [Още]

Електронна читалня на FCG

Тя е алтернатива за предпочитащите формата на самоподготовка и обучението, базирано на съвременните компютърни технологии. За всички, които предпочитат да учат в недомашна обстановка или пък просто нямат компютър у дома. Читалнята е център за неформално образование, който може да послужи за получаване на познания по бизнес и финанси, и същевременно предлага възможност за дистанционно обучение за придобиване на професионална квалификация. [Още]

Проект за създаване на мрежа от електронни читални в регионалните библиотеки

Банков коментар
Котировките на гръцката EFG Eurobank, собственик на Пощенска банка и ДЗИ Банк, се движеха между нивата 26.50 до 27.00 евро през седмицата. Третата по големина банка в южната ни съседка обяви, че ще повиши заложените в бизнес плана й до 2009 г. прогнозни резултати от задграничните й филиали като следствие от успешната й експанзия в чужбина. Според досегашните прогнози на анализаторите от банката 20% от печалбата й се очаква да бъде генерирана извън Гърция. Сега тази стойност ще бъде ревизирана в посока нагоре, след като ръководството на EFG Eurobank реши да поиска от акционерите да одобрят увеличение на капитала в размер на 1.2 млрд. евро за финансиране на експанзията й в т.нар. „Нова Европа” и източното Средиземноморие. Банковата мрежа на EFG Eurobank включва повече от 1300 клона, 900 от които са извън територията на Гърция, а печалбата за първото тримесечие само от нейните филиали в Румъния, Сърбия и България е достигнала 16.2 млн. евро. Сряда, 25 юли 2007 [Още]
Банкови продукти

[Още]

© Финансово-консултантска група ООД 2004. Всички права запазени.