ФИНАНСОВО-КОНСУЛТАНТСКА ГРУПА - FCG LTD.

E-обучение

FCG разработи система за самостоятелно обучение по бизнес и финанси чрез софтуерни продукти за достъп по интернет ("е-обучение"). Тя предоставя възможност да учите, ползвайки образователните ни продукти за решаване на конкретни казуси, свързани с ежедневната ви дейност. Тематичната структура на електронните учебници позволява директен достъп до конкретно интересуващата ви тема и е разработена като справочник. Темите са систематизирани, с цел максимално бързо и конкретно усвояване на знания. Всеки урок е съпътстван от упражнения, които затвърждават наученото и насочват как да се приложи непосредствено в практиката.

Образователните продукти могат да се използват многократно за придобиване на умения при решаване на конкретни практически задачи. На по-късен етап можете да сертифицирате познанията си по съответната образователна програма, като се явите на тест.