ФИНАНСОВО-КОНСУЛТАНТСКА ГРУПА - FCG LTD.

Сертификат за професионална квалификация

Курсът на обучение по образователните програми на FCG Ltd. дава възможност за придобиване на професионална квалификация по всяка от тях, удостоверена със сертификат от Института за следдипломна квалификация при УНСС, ако се преминат всички модули от конкретната програма, заплати се допълнителна изпитна такса и успешно се издържи сертификационният тест.

За повече информация относно сертифицирането се свържете с нас на нашите телефони.