ФИНАНСОВО-КОНСУЛТАНТСКА ГРУПА - FCG LTD.

Макроикономически индикатори

Изберете категория:
Изберете държава:
Изберете серия:
Внос на България

млн. евро, CIF, тримесечна база

Текуща стойност:2,958.902005/03
Предходна стойност:3,342.002004/12
Промяна: -11.463%
Публикуваните данни за макроикономическите показатели на икономиката оказват силно въздействие върху различните финансови пазари. За да научите как влияят данните за индикатора "Внос на България" върху облигационния, фондовия и валутния пазар, моля

Натиснете бутончето за допълнителни възможности.      Източник: БНБ