ФИНАНСОВО-КОНСУЛТАНТСКА ГРУПА - FCG LTD.

Макроикономически индикатори

Изберете категория:
Изберете държава:
Изберете серия:
Реален БВП, САЩ

млрд. USD (SA - сезонно коригирани данни), месечна база

Текуща стойност:11,242.052005/09
Предходна стойност:11,202.942005/08
Промяна: 0.349%
Публикуваните данни за макроикономическите показатели на икономиката оказват силно въздействие върху различните финансови пазари. За да научите как влияят данните за индикатора "Реален БВП, САЩ" върху облигационния, фондовия и валутния пазар, моля

Натиснете бутончето за допълнителни възможности.